6 Ιουνίου η Συνέλευση και οι εκλογές στην ΕΣΚΑΘ

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΣΚΑΘθα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9 Ιουνίου 2019 με κύρια θέματα  τον απολογισμό και έγκριση πεπραγμένων της απερχόμενης διοίκησης, την έγκριση οικονομικού απολογισμού , αλλά και αρχαιρεσίες εκλογής μελών Δ.Σ.

Τα σχόλια είναι κλειστά.