Οι ερασιτέχνες μπορούν να παίξουν σε δύο ομαδες

Στη σεζόν από 1η Ιουλίου έως την 30η Ιουνίου του 2019

 

 

Κατά την διάρκεια της ίδιας περιόδου, οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές δύνανται να εγγράφονται – μετεγγράφονται σε τρία (3), το ανώτατο, ερασιτεχνικά σωματεία, αλλά να  αγωνίζονται μόνο για λογαριασμό δύο. Η τυχόν συμμετοχή τους σε αγώνες του τρίτου σωματείου συνιστά αντικανονική συμμετοχή και δίδει το δικαίωμα υποβολής ενστάσεως, σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος. Εξαίρεση στα ανωτέρω υπάρχει μόνο για τους ποδοσφαιριστές που προέρχονται από ομοσπονδίες που έχουν αλληλεπικαλυπτόμενες αγωνιστικές περιόδους, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο σχετικό άρθρο του Κ.Ι.Μ.Π., όπως αναφέρει ο νέος ΚΑΠ.

Απαγορεύεται η συμμετοχή σε ομάδα ανδρών ποδοσφαιριστή που δεν
έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του και σε ομάδα γυναικών
που δεν έχει συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας της. Ο προσδιορισμός
της ηλικίας γίνεται σύμφωνα με την παρ. γ΄. Ο διαιτητής υποχρεούται να
μην επιτρέπει την συμμετοχή του. Εάν όμως παρά ταύτα ο
ποδοσφαιριστής μετάσχει στον αγώνα θεωρείται αντικανονική η
συμμετοχή του. Ο διαιτητής τιμωρείται από το αρμόδιο όργανο με ποινή
απαγόρευσης διαιτησίας αγώνων για τρεις (3) τουλάχιστον μήνες. Στα
πρωταθλήματα υποδομής επιτρέπεται να συμμετέχουν ποδοσφαιριστές
που η ηλικία τους καθορίζεται από την προκήρυξη της διοργανώτριας.
β) Για τον προσδιορισμό της ηλικίας των ποδοσφαιριστών ως ημερομηνία
γέννησής τους θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησής τους
γ) Ως συμπλήρωση της ηλικίας των 14 ετών των ποδοσφαιριστών για να
αποκτήσουν το δικαίωμα να αγωνίζονται σε ανδρικές ομάδες και ως
συμπλήρωση της ηλικίας των 12 ετών των ποδοσφαιριστριών για να
αγωνιστούν σε γυναικείες ομάδες νοείται η ημερολογιακή συμπλήρωση
των 14 ή 12 ετών αντίστοιχα

Τα σχόλια είναι κλειστά.