Βρίσκεστε εδώ: Sportrikala.gr » ΣΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ » «Πάνω από 100 εκατ. ευρώ στο ελληνικό δημόσιο»

«Πάνω από 100 εκατ. ευρώ στο ελληνικό δημόσιο»

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε και ανέφερε  τα χρήματα που έχει καταβάλει την τελευταία πενταετία προς το ελληνικό δημόσιο

Πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη (31/12) οι γενικές συνελεύσεις της ΠΑΕ Ολυμπιακός και της θυγατρικής της εταιρείας ΘΡΥΛΟΣ Α.Ε. Η γενική συνέλευση, σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΑΕ, «ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τη χρήση 1.07.2014 – 30.06.2015, οι οποίες καταρτίστηκαν για πρώτη φορά με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΠΑΕ Ολυμπιακός περιλαμβάνονται πλέον και οι οικονομικές καταστάσεις της ΘΡΥΛΟΣ Α.Ε., στην οποία ανήκει το προπονητικό κέντρο του Ρέντη, που πλέον αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός για τη χρήση 1.07.2014 – 30.06.2015 παρουσίασε ζημιά μετά από φόρους ύψους € 2,1 εκ., η οποία καλύφθηκε εξ” ολοκλήρου από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που κάλυψε ο βασικός της μέτοχος.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός για τη χρήση 01.07.2014 – 30.06.2015 κατέβαλε προς το Ελληνικό Δημόσιο, με απόλυτη συνέπεια, για κάλυψη των φορολογικών και ασφαλιστικών της υποχρεώσεων ποσό ύψους € 20 εκ. Το συνολικό ποσό που έχει καταβάλει η ΠΑΕ Ολυμπιακός προς το Ελληνικό Δημόσιο την τελευταία πενταετία ανέρχεται σε ποσό άνω των € 100 εκ».

Συντάκτης

Άρθρα : 16747
web: www.sportrikala.gr - E-mail: sportrikala@sportrikala.gr

© Sportrikala.gr | Κατασκευή ιστοσελίδας Plushost.gr

Scroll to top