Βρίσκεστε εδώ: Sportrikala.gr » ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ » Συνάντηση δικτύωσης τοπικών φορέων και επιχειρήσεων

Συνάντηση δικτύωσης τοπικών φορέων και επιχειρήσεων

Την Δευτέρα 22 Ιουνίου στην Καρδίτσα.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ Α.Ε. στο πλαίσιο της δράσης «Δημιουργία δικτύου τοπικών φορέων επιχειρηματικότητας» της πράξης «Πρωτοβουλία για την υποστήριξη της Τοπικής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας – Θυρίδες Επιχειρηματικότητας», διοργανώνει ενημερωτική συνάντηση τοπικών φορέων και επιχειρήσεων στα τοπικά προϊόντα, τουρισμό και πολιτισμό, τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015 και ώρα 18:30, στην αίθουσα συσκέψεων του Επιμελητηρίου Καρδίτσας (Καρδίτσα, Ηρ. Πολυτεχνείου 3, 3ος όροφος).

Στη συνάντηση, θα διερευνηθούν οι δυνατότητες δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ τοπικών φορέων και επιχειρήσεων, η δημιουργία τοπικών συμμαχιών, η σύναψη τοπικών συμφώνων συνεργασίας για την προώθηση στην απασχόληση των ωφελουμένων και η μόχλευση πόρων και δυνάμεων για την παραγωγή πολλαπλών και μετρήσιμων αποτελεσμάτων στη στήριξη, συμβουλευτική και προώθηση στην Απασχόληση της ομάδας στόχου.

Το πρόγραμμα «ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΩ, περιλαμβάνει ένα πλέγμα επιδοτούμενων δράσεων που αφορούν την επιλογή, κατάλληλη προετοιμασία, επιμόρφωση, κατάρτιση, συνεχή επαγγελματική καθοδήγηση, ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξη με σκοπό την επαγγελματική δραστηριοποίηση και ένταξη στην αγορά εργασίας 80 ωφελουμένων, στους τομείς του τουρισμού, του πολιτισμού, της παραγωγής τοπικών προϊόντων και της αγροδιατροφής.

Την πράξη υλοποιεί η Α.Σ. «Δίκτυο Υποστήριξης της Τοπικής Ανάπτυξης και της Επιχειρηματικότητας» με συντονιστή την «ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ Α.Ε.».

 

Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 7: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 περιφέρειες σύγκλισης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

epi_1

Συντάκτης

Άρθρα : 18591
Scroll to top